Finansieringen av det nordiska välfärdssamhället kräver en fungerande marknadsekonomi. Föreningen Pro rättvisare samhälle främjar en god och fungerande marknadsekonomi. En central del av en fungerande marknadsekonomi är ett starkt välfärds- och avtalssamhälle där lagstiftningen garanterar ett rättvist arbetsliv samt ett stabilt och organiserat samhälle där företagen inte kan få konkurrensfördelar genom att bryta mot reglerna.

Föreningens mål är också att främja demokrati i det politiska beslutsfattandet. Till metoderna hör bland annat att öka öppenheten i valfinansieringen, sänka gränsen för anmälningsskyldighet i fråga om finansieringen samt att fastställa tak för valkampanjer.

För att förverkliga sitt syfte gör föreningen Pro rättvisare samhälle följande:

  • följer den samhälleliga, politiska och ekonomiska utvecklingen i verksamhetsmiljön
  • distribuerar och tillhandahåller information till sina medlemmar och andra personer om fördelarna med en fungerande och rättvis marknadsekonomi samt ett stabilt och organiserat avtalssamhälle
  • samarbetar med andra föreningar som delar samma mål
  • hjälper privatpersoner och sammanslutningar som har som mål att påverka samhälleligt eller politiskt på ett sätt som stöder föreningens syfte.

Varje person eller registrerad förening som godkänner föreningens syfte och stadgar kan bli medlem i föreningen.

Pyöräilijä ajaa ravintolan terassin vierestä Turun Aurajoen rannassa,