Föreningen Pro rättvisare samhälle har avslutat den andra ansökningsomgången för kandidater i riksdagsvalet 2023 på söndag 5.3.2023.

Vem kan ansöka om finansiering?

Föreningen Pro rättvisare samhälle beviljar understöd till kandidater som delar föreningens mål:

  • att främja ett rättvist arbetsliv
  • att stödja välfärds- och avtalssamhället
  • att främja en verksamhetsmiljö där konkurrensfördelar inte kan uppnås genom överträdelse av reglerna.

Stöd beviljas inte till partier eller partiföreningar.

Ansökan om stöd

Föreningen beviljar bidrag till enskilda valkandidater. Ansökan sker via länken som ska finnas på denna sida.

Ansökningsblanketterna förmedlas till föreningen via en skyddad nätförbindelse. Föreningen behandlar personuppgifter som förmedlas via blanketter på ett datasäkert sätt och på det sätt som lagstiftningen förutsätter.