Pro rättvisare samhälle rf har beviljat 632 355 euro i valbidrag till kandidater i riksdagsvalet 2023. 214 personer fick bidrag. Föreningen stöder inte partier eller partiernas lokal-, regional- eller distriktsorganisationer eller andra motsvarande instanser.

Av bidragsmottagarna

  • 96 (45 %) hör enligt den yrkestitel eller ställning som de har uppgett till den s.k. arbetstagarbefolkningen
  • 106 (50 %) kan antas vara kvinnor
  • 108 (50 %) kan antas vara män
  • 53 (25 %) är 35 år eller yngre
  • Bidragssumman är i genomsnitt 2 955 euro.

    Valbidrag som Pro rättvisare samhälle har beviljat kandidater i riksdagsvalet 2023 (på finska).