Ett rättvist arbetsliv garanterar en fungerande marknadsekonomi

Finland är ett nordiskt välfärdssamhälle. Målet är en balans mellan rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter och åsiktsfrihet. Här har var och en exempelvis rätt till arbete och aktivitet samt att delta i samhället och det demokratiska beslutsfattandet.

Frihet innebär en möjlighet för människan att förverkliga sig själv. Men det får inte vara enbart de starkas frihet. Ingen har rätt att handla på andras bekostnad.

Pengar är en bra dräng, men en dålig husbonde. Finansieringen av det nordiska välfärdssamhället kräver en fungerande marknadsekonomi. Den senare betyder mer än bara hög produktivitet och sysselsättning. Den omfattar också att marknaden och arbetslivet fungerar enligt rättvisa spelregler.

Föreningen Pro rättvisare samhälle har grundats för att främja en god och fungerande marknadsekonomi. Föreningens mål är också att främja demokratin i det politiska beslutsfattandet bland annat genom att öka öppenheten i valfinansieringen.