Pro reilumpi yhteiskunta -yhdistys edistää hyvää ja toimivaa markkinataloutta. Toimivan markkinatalouden keskeisenä osana on vahva hyvinvointi- ja sopimusyhteiskunta, jossa lainsäädäntö takaa reilun työelämän sekä vakaan ja järjestäytyneen yhteiskunnan, jossa yritykset eivät voi saada kilpailuetua sääntöjä rikkomalla.

Yhdistyksen tavoitteita ovat myös vaalirahoituksen avoimuuden lisääminen, rahoituksen ilmoitusvelvollisuusrajan laskeminen sekä vaalikampanjakattojen säätäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Pro reilumpi yhteiskunta -yhdistys

  • seuraa toimintaympäristön yhteiskunnallista, poliittista ja taloudellista kehitystä
  • jakaa ja tuottaa jäsenilleen ja muille henkilöille tietoja toimivan ja reilun markkinatalouden sekä vakaan ja järjestäytyneen sopimusyhteiskunnan hyödyistä
  • tekee yhteistyötä muiden samat tavoitteet jakavien yhdistysten kanssa
  • avustaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä, joiden tavoitteena on toimia yhteiskunnallisesti tai poliittisesti yhdistyksen tarkoitusta tukevalla tavalla.

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö tai rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Pyöräilijä ajaa ravintolan terassin vierestä Turun Aurajoen rannassa,