Reilu työelämä takaa toimivan markkinatalouden

Suomi on pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta. Tavoitteena on oikeuksien, velvollisuuksien sekä yhtäläisten mahdollisuuksien tasapaino ja mielipiteen vapaus. Täällä jokaisella on esimerkiksi oikeus työhön ja toimeliaisuuteen sekä osallistua yhteiskuntaan ja demokraattiseen päätöksentekoon.

Vapaus merkitsee ihmiselle mahdollisuutta toteuttaa itseään. Se ei kuitenkaan saa olla vain vahvojen vapautta. Kenelläkään ei ole oikeutta toimia muiden kustannuksella.

Raha on hyvä renki, mutta huono isäntä. Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus vaatii toimivaa markkinataloutta. Jälkimmäinen tarkoittaa enemmän kuin vain korkeaa tuottavuutta ja työllisyyttä. Siihen kuuluvat myös markkinoiden ja työelämän toimiminen reiluilla pelisäännöillä.

Pro reilumpi yhteiskunta ry on perustettu edistämään hyvää ja toimivaa markkinataloutta. Yhdistyksen tavoitteena on myös edistää poliittisen päätöksenteon kansanvaltaisuutta mm. vaalirahoituksen avoimuuden lisäämisellä.