Reilu työelämä takaa toimivan markkinatalouden

Suomi on pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta. Tavoitteena on oikeuksien, velvollisuuksien sekä yhtäläisten mahdollisuuksien tasapaino ja mielipiteen vapaus. Täällä jokaisella on esimerkiksi oikeus työhön ja toimeliaisuuteen sekä osallistua yhteiskuntaan ja demokraattiseen päätöksentekoon.

Vapaus merkitsee ihmiselle mahdollisuutta toteuttaa itseään. Se ei kuitenkaan saa olla vain vahvojen vapautta. Kenelläkään ei ole oikeutta toimia muiden kustannuksella.

Raha on hyvä renki, mutta huono isäntä. Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus vaatii toimivaa markkinataloutta. Jälkimmäinen tarkoittaa enemmän kuin vain korkeaa tuottavuutta ja työllisyyttä. Siihen kuuluvat myös markkinoiden ja työelämän toimiminen reiluilla pelisäännöillä.

Pro reilumpi yhteiskunta ry on perustettu edistämään hyvää ja toimivaa markkinataloutta. Yhdistyksen tavoitteena on myös edistää poliittisen päätöksenteon kansanvaltaisuutta mm. vaalirahoituksen avoimuuden lisäämisellä.

Tiedote tuensaajille

Pro reilumpi yhteiskunta ry:n tuki voi näkyä osalle tuensaajista tiliotteessa virheellisesti nimellä Pro parempi Suomi ry. Kun täytät vaalirahoitusilmoitusta, niin käytäthän oikea nimeä eli Pro reilumpi yhteiskunta ry. Järjestelmä antaa oikean nimen Pro reilumpi yhteiskunta ry, kun annat Y-tunnuksen 3282506-6.

Nimierheen tausta on arkinen. Yhdistys ilmoitettiin Patentti- ja rekisterihallitukseen rekisteröitäväksi nimellä Pro parempi Suomi. PRH otti yhteyttä ja pyysi vaihtamaan nimeä. Uudeksi nimeksi ehdotimme ja PRH hyväksyi nimen Pro reilumpi yhteiskunta ry. Valitettavasti tilin avauksen yhteydessä vanha nimi jäi ”kummittelemaan”. Asia korjattiin Nordean asiakaspalvelun kanssa. Valitettavasti nyt on käynyt ilmi, että vanha ja siis väärä nimi näkyy osan tuensaajista tiliotteissa.